“Hvad ser vi
egentlig,
når vi ser?”

Smykkernes tilblivelse

Et insekt med hullede vinger, en myre med nattesyn og en bille med så krum en bagende, at den ikke kan kravle tilbage i skjul. Alle smykker så fulde af finurlige og præcise detaljer, at intet synes tilfældigt. Alligevel beskriver Tina Gjersen-Sav smykkernes tilblivelse som mere åndelig end rationel.

’90 % af smykket bliver undfanget i selve tegneprocessen. Jeg laver en skitse, hvor jeg ikke rigtig tænker, men kobler mig på en kreativ strøm, som forbinder mig med temaer, jeg reflekterer over. Tegningen skaber mere eller mindre sig selv, men der er altid en mening, en retning. Til sidst sidder jeg med skitsen til et insekt, der har sin egen personlighed og historie, og fortæller noget insisterende om den tid, vi lever i.’

Bagefter bliver insektet skabt i værkstedet ved hjælp af sølv og guld. Ej her er det lige så manuelt, som det kunne lyde, for materialerne bliver levende mellem Tinas hænder, og påbegynder en sanselig udveksling med hende. Ved at respektere metallernes væsen og ikke tvinge dem ind i en given form, kommer der et samarbejde i spil, en dans mellem Tina og det fremvoksende smykke.

Habitaterne

Tina arbejder også med større flader: Gennem smykkeprojektet HABITAT
udforsker hun hvad der sker, når insekternes verden udvides, og dyrene tager bolig i et tematisk landskab. Her bygger hun et mini-univers på 20 x 20 cm af metal, træ eller andre materialer, der understøtter fortællingen, og hvor smykket ’kan bo’, når det ikke bæres af sin ejer. Hvert insektsmykke med habitat fungerer som en enhed, men samlet danner værkerne også en helhed.

Måske kan habitaterne få os til at filosofere over vores  overlevelsesstrategier og adfærd og de sider af os selv, der minder om insekternes situation. Måske kan vi ikke frigøre os fra den store sammenhæng og sætte insektkrisen udenfor os selv?

Bæredygtige materialer

Tina Gjersen-Sav arbejder i de klassiske guldsmedematerialer, og kombinerer sølv og forskellige legeringer af guld med sten og perler, hun håndplukker hos sine dygtige leverandører, eller på rejser. Også her er tanken om bæredygtighed i højsædet: Tina arbejder så vidt muligt kun i bioguld og biosølv, som er genoprenset metal, der fungerer som nyt, uden minedrift. Alle perler og sten er så vidt muligt fra leverandører, der sikrer høje etiske standarder, helst med sporbarhed og transparens i forhold til feks. oprindelse og minedrift, og/eller med certifikat.