Dogmer for mine kunstobjekter:

  • Objektet er, som udgangspunkt, skabt i ædle metaller og ædle stene.
  • Objektet skal kunne bæres på kroppen.
  • Kreativitet går forud for komfort.
  • Altid søge grænser og gerne bryde dem.
  • Høj håndværksmæssig kvalitet.
insekt broche guld med sten guldsmed svendborg

Kunstprojektet Mimicry

101 insektsmykke objekter. 

I insekternes verden bruges forskellige tricks for at overleve. De mimer /efterligner deres omgivelser for enten af praktiske grunde, for at camouflere sig, tiltrække opmærksomhed eller fremkalde en eller anden effekt hos en given fjende/mage.

Denne MIMEN/MIMICRY, synes jeg er inspirerende at arbejde med. Jeg lægger forskellige personligheder ind i insektsmykket,og jeg lader insektet udtrykke en tilpasning/modstand til omgivelserne eller en given adfærd. På denne måde vil mine insektsmykker optræde muterede.

Inspiration finder jeg bl.a. gennem mødet med mennesker, i kunst, arkitektur, litteratur, musik og poesi. Dertil selvfølgelig i insekternes verden. 

Hvert insektsmykke vil have sin unikke historik som følger med smykket.

Målet er at skabe 101 insekt smykke-objekter. Undervejs sælges insektobjekterne med den klausul, at de skal kunne komme “hjem” når det er tid at udstille dem samlet.

Alle værker i MIMICRY projektet er nummereret. Se værkerne her.