Forvandlingens tid

For få år siden var jeg i smykke-service-branchen, hvor jeg sagde ja til alle opgaver og reparationer, der kom min vej forbi. I den periode modnedes en dyb trang til at afsøge hvad mine håndværksevner og kreativitet kunne.

Læs artikel